Image
Top
Navigation

Banner pro online použití efektivně doplňuje prezentaci produktu, služby nebo celkového projektu. Jeho užití v digitálu je poměrně široké od umístění na vlastních webových stránkách po sociální sítě až přes další (re)marketingové reklamní možnosti např. v síti google nebo na seznamu apod.

DESIGN BANNERU

Design banneru v základu pracuje s konkrétním typem marketingové komunikace např. slevou/akcí, produktovým úvodem na trh, inovací či novinkou apod. a této komunikaci se design přizpůsobuje svým textovým i obrazovým obsahem. Úkolem grafického designéra je vytvořit/vymyslet efektivní layout banneru tak, aby se do daného prostoru dostaly všechny potřebné elementy a vytvořil se celek esteticky příjemný a zároveň funkční.

ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ ELEMENTY PRO TVORBU BANNERU

  • obrázek, kterým může být fotografie nebo ilustrace nebo jejich vhodná kombinace
  • text např. slogan nebo popisek ve stručném znění
  • CTA = Call To Action tj. tlačítko s výzvou
  • logo

 

ZÁKLADNÍ VIZUÁL

Vhodnou kombinací těchto základních elementů grafického designu vzniká vizuál, pokud to zjednoduším ….vytváří se podoba banneru.

Ukázky různorodých typů bannerů si můžete prohlédnout na této stránce.

Základní vizuál dle typu komunikačních kanálu je často nutné plánovat tak, aby byl variabilní a použitelný na různorodé velikostní formáty, které mohou být v mnoha (řekněme) „náročnějších“ rozměrových poměrech např. velmi úzké na šířku i na výšku a kam je složité dostat veškeré potřebné grafické elementy (viz výše: obrázek, text, CTA, logo) tak, aby vše tvořilo harmonický celek.

Pro konkrétní ukázku, která by vhodně ilustrovala různorodé formáty bannerů a jejich tvorbu jsem zvolila příklad banneru tvořený pro projekt Obchod čínské medicíny. Mimochodem redesignovala jsem jejich e-shop:)) referenci si můžete prohlédnout zde.

Základní velikostní formát jsem zvolila 300 x 250 px – jeden z nejčatěji užívaných rozměrů.

OD ZADÁNÍ K FINÁLNÍMU PŘEDÁNÍ

Zadání od klienta bylo poměrně volné ve smyslu designu, dostala jsem hlavní textaci asice „Bylinky a houby pomáhají“ a zbytek byl víceméně na mně. Preferuji čistý design založený na výrazných ale nikoli ochromujících grafických elementech. Jednotllivé prvky by měly být dobře čitelné, esteticky líbivé a navazovat v pochopitelné hierarchii informací v daném prostoru s tím, že celek dává smysl i funkčně.

Pro tento banner jsem si ve fotobance předvybrala pár vhodných fotografii a začala kombinovat jednotlivé prvky v ucelený design. Vzniklo několik konceptů, které byly předány klientovi k výběru a finalizovala se vybraná varianta – vizuál, který zde vidíte. Tento se upravil do všech potřebných velikostních variant a právě zde se můžeme občas dostat do situace, kdy design na některých neobvyklých formátech nemusí nutně fungovat nebo bude vyžadovat výraznější zásah do kompozice vizuálu.

Níže si prohlédněte jak se nám podařilo dostat základ i do dalších velikostních formátů:)

UA-80348715-1