Image
Top
Navigation

Slimlife je projektem zaměřeným na zdravý životní styl a formou energického koučingu, příjemných návodů a typů motivuje uživatele ke změnám v jejich vlastním životě. Za projektem stojí úžasná Lucie Peterková, která svou energií, milým přístupem a tvrdou prací sama názorně ukazuje skvělé výsledky.

Pro Slimlife jsem navrhla logo a základní vizuální identitu. Vizuálně jsem vycházela ze základů toho na čem zdravý přístup k našemu životu stojí asice na ztvárnění a kombinaci přírodních prvků v naší stravě.

Základ vizuální identity, která navazuje na logo, tvoří vhodně zvolené barevné schéma, font/y a vizuální doplňkové prvky – v tomto případě:

  • vzor s raportem, který vychází z grafických prvků loga
  • barevný pruh užívaný pod textovými poli zejména claimy/slogany

Hlavním fontem projektu je Open Sans, který nabízí celou řadu řezů od Condensed variant přes kurzivy až po „tučné“ varianty a díky tomuto nabízí versatilní užití pro online, ale print prezentaci.

Kombinací všech prvků identity dosáhneme efektivní a funkční komunikace v potřebných prezentačních výstupech a pokud se budou tyto prvky používat konzistentně napříč všemi komunikačními kanály postupně se vybuduje obecné povědomí o projektu a samotné značce.

 

UA-80348715-1