Image
Top
Navigation

Co je moodboard, jaké jsou jeho funkce a užítí?

Moodboard je v podstatě souhrn vizuálních ukázek jak řešit možné zadání a to formou existujících příkladů různorodých projektů. Moodboard na těchto příkladech jasně ukazuje konkrétní směr resp. styl designu.

Ukázky zahrnují náhledy na řešení základních grafických elementů:

  • barevnost
  • písmo
  • doplňkové obrazové prvky jako jsou ilustrace nebo fotografie
  • layouty

Kdy se hodí moodboard použít?

Nejčastěji tvořím moodboardy v přípravné fázi projektu, kdy si zadavatel není jistý jaký styl zpracování preferuje. Vytvořené moodboardy pomohou nasměrovat budoucí tvorbu a zároveň se jejich vytvořením můžeme vyhnout případnému neporozumění při dodání iniciálních návrhů designu resp. konceptů, které jsou další fází v procesu zpracování designu.

Ukázky moodboardů si můžete prohlédnout níže. 

Da Tarquinio: pro tento projekt jsem na počátku vytvořila dva moodboardy stylů, ve kterých jsem si uměla představit zpracování celkové vizuální identity.

První moodboard prezentuje tzv. liniový/konturový styl tvořený komplet digitálně doplněný o výraznou ručně kreslenou typografii v limitované barevné paletě. Tento styl byl také zvolen pro zpracování vizuální identity projektu, kterou si můžete prohlédnout zde. 

Všimněte si, prosím, že oba moodboardy jasně zobrazují daný styl na několika ukázkách a takto vytváří

Druhý moodboard ukazuje také liniový styl nicméně tvořený zcela ručně a takto si zachovává určitou rukodělnou řemeslnost, která je typická pro oblast gastronomie. Tento styl nebyl nakonec zvolen pro vytvoření identity projektu.

 

Ukázky dalších moodboardů připravuji:)

UA-80348715-1